सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाको चालु तेश्रो अधिवेशन अन्त्य सम्वन्धी विज्ञप्ती २०८१।०२।०४