माननीय प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी ज्यू समक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको चौथो बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै महालेखा परिक्षकको तर्फबाट नायब महालेखा परिक्षक ज्यू ।