माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि गर्नु भएको आव्हान सम्बन्धी विज्ञप्ती