माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ अधिवेशन आह्वान गरिएको